KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Figür Kongre Organizasyonları ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik bilgileri: Ad, Soyad
 • İletişim bilgileri: E-posta Adresi, Telefon Numarası
 • Eğitim Bilgileri: Kurum Bilgisi
 • İşlem Güvenliği: Üyelik Bilgileri

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar İle Kullanılmaktadır?

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenecektir. www.onlinesempozyum.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, iş ortaklarına “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir. 

 

Sistemde yer alan kişisel verilerimin, sponsor firma tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”)’nun veri tabanında başvuru, giriş ve bildirim işlemlerin yapılması amacı ile TİCTK ile paylaşılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim

 

Katılım göstermiş olduğunuz Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd Şti sponsorluğunda gerçekleşen işbu "Sorularla: Yetişkin Hastalarda Genetik Metabolik Hastalıklar", elektronik veya fiziksel ortamda icra edilen oluşumlara ilişkin TİTCK’nın veri tabanında başvuru, giriş ve bildirim işlemlerin yapılması amacıyla işlenmekte ve TİCTK’e aktarılmaktadır.